Vi använder cookies för att förbättra ditt besök på webbplatsen och för att analysera trafik. Information om din användning av webbplatsen delas med Google. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om cookies här »
SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar. Du får kunskap om demokratiska processer och redskap för att kunna ifrågasätta och influera samhället vi lever i. Hur vi påverkas och hur påverkan går till.

På skolan

Du lär dig om de faktorer som både kan påverka och förklara det som sker i samhället på lokal och på global nivå. Du lär dig om samhällsförhållanden i Sverige och i världen och om makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter. Du får kunskap inom områden som kommunikation, etik, genus och miljö. Du får möjlighet att öva på att uttrycka dig i olika skriv- och talsituationer på framförallt svenska och engelska. Du läser även 200 poäng moderna språk.

Utbildningens innehåll

På programmet utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt där du lär dig att avgöra om påståenden är grundade på fakta och urskilja värderingar i olika typer av källor. Du söker, sovrar och bearbetar information med källkritiska metoder. Under utbildningen utvecklar du också din förmåga att samarbeta, vara kreativ, arbeta själv-ständigt, ta ansvar, ta initiativ och omsätta idéer till praktisk handling.

Plugga vidare

Programmet är högskoleförberedande. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område, på högskolan kan du till exempel läsa till statsvetare, lärare, jurist, journalist, kommunikatör, psykolog eller polis. Tillvalen matematik 3 och naturkunskap 2 öppnar upp för studier till exempelvis ekonom eller sjuksköterska.

 

Programstruktur

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Catharina Blixt Jeppsson
0706-18 80 39

Rektor:
Petter Öhrling
0705-68 84 37

Biträdande Rektor:
Matt Wolcott
0705-68 84 36

Dela sidan:  2020-04-23Jonas Mollberg