Vi använder cookies för att förbättra ditt besök på webbplatsen och för att analysera trafik. Information om din användning av webbplatsen delas med Google. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om cookies här »

Från och med 25 maj 2018 införs GDPR - General data protection regulation - i hela EU. Den nya förordningen reglerar all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person. Som kommunal verksamhet omfattas även PS webbplats och sociala kanaler av GDPR. På kommunens webbplats kan du läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du som enskild person har enligt förordningen. Läs mer »

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med människor. I alla omvårdnadsyrken handlar det om att möta människor som behöver hjälp och stöd i olika livssituationer. Omvårdnadsyrken utgår ifrån en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. I yrkesrollen möter du människor i olika åldrar och med olika förutsättningar.

I ditt yrkesutövande kommer kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap att kombineras. Vi erbjuder fördjupningspaketet Akutsjukvård. Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen med goda möjligheter att få ett arbete direkt efter gymnasiet.

På skolan

I ditt yrkesutövande kommer kunskaper från olika ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap att kombineras. I kursen räddningsmedicin samarbetar vi bland annat med räddningstjänsten.
Under utbildningen varvas teori med praktik och utbildningen innehåller minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärarande APL. Det innebär att delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser där du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta viktiga kontakter inför framtida jobb. Vårdarbete innebär ofta att du behöver förflytta dig mellan olika platser. Peder Skrivares Vård- och omsorgsprogram erbjuder därför körkortsteori och en start med körlektionerna.

Efter gymnasiet

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen med goda möjligheter att få ett arbete direkt efter gymnasiet.

Plugga vidare

Du kan fortsätta att studera på en yrkeshögskola direkt efter avslutad utbildning. Om du väljer att läsa svenska 3 och engelska 6 under din utbildning kan du få grundläggande högskolebehörighet.

 Lärlingsutbildning

Att vara lärling innebär en unik möjlighet att lära sig ett yrke genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier i skolan. För dig som väljer lärling betyder det att du läser första och andra året på skolan för att under tredje skolåret påbörja lärlingsutbildning. Du har samma kurs­ utbud som de elever som väljer att läsa skolför­ lagt. Du kan givetvis välja att läsa grundläggande behörighet som lärling.

Från och med tredje året har du tre dagars yrkespraktik, samt två dagars studier på skolan per vecka!

På PS kan du läsa lärlingsutbildning inom yrkesutgångarna Psykiatri, Äldreomsorg samt Funktionshinder (LSS).

Kursöversikt - vård- och omsorgsprogrammet

Här ser du hur mycket du pluggar av de olika ämnena. Siffrorna visar hur många poäng (samma som timmar) du läser av varje ämne under hela din utbildning.

Detta pluggar alla på vård- och omsorgsprogrammet

 • Engelska 100
 • Historia 50
 • Idrott och hälsa 100 Matematik 100
 • Naturkunskap 50 
 • Religionskunskap 50
 • Samhällskunskap 50
 • Svenska 200
  eller svenska som andraspråk 
 • Hälsopedagogik 100 
 • Medicin 250 
 • Etik och människans livsvillkor 100 
 • Psykiatri 50
 • Psykologi 50 
 • Samhällskunskap 250 
 • Specialpedagogik 100 
 • Vård och omsorgsarbete 200 
 • Internationellt arbete 100 
 • Akutsjukvård 200 
 • Räddningsmedicin 100 
 • Individuellt val 200 
 • Gymnasiearbete 100

 

Programstruktur

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Catharina Blixt Jeppsson
0706-188039

Rektor:
Petter Öhrling
0705-688437

Biträdande Rektor:
Matt Wolcott
0705-688436

Dela sidan:  2018-12-07Jonas Mollberg