Återvinn din mobil!

  • Visste du att 20–25 miljoner mobiltelefoner ligger hemma i våra byrålådor och skräpar?
  • Visste du att barn i Kongo bryter kobolt för 15:-/dag till våra mobilbatterier?
  • Visste du att en mobiltelefon skapar 86 kilo gruvavfall?
  • Visste du att det finns 17 sällsynta jordartsmetaller, varav 16 av dessa används i smartphones?
  • Vill ni göra en insats för miljön?

Hjälp oss, Språkintroduktionsprogrammet, att under Green week samla in så många mobiler som möjligt för att sedan sälja de till ”Stena Recycling”, vår samarbetspartner. Stena Recycling kommer sedan återanvända vissa metaller och på så sätt minskas gruvavfallet som utvinns vid gruvdriften, vilket är mobilens största miljöbelastning.   Pengarna som projektet ger kommer oavkortat gå till framtida hållbarhetsprojekt. 

Låt oss tillsammans göra Peder Skrivares skola grönare!

 

Vi kommer att samarbeta med Musikhjälpen och finns på Varbergs torg den 18e december 11.00-15.00

2021-10-28Maria Hylander

 miljö  hållbar-utveckling  entreprenörskap  cirkulärekonomi  greenweek