Luciafirande på PS 2021.

2021-12-13Jonas Mollberg

 film  musik  naturvetenskapsprogrammet  estetprogrammet  lucia

Nya böcker december 2021.

Markus Larsson mfl - Hållbar utveckling och ekonomi - inom planetens gränser

Att förhindra omfattande klimatförändringar och en ekologisk kollaps samtidigt som miljarder människor ska lyftas ur fattigdom ställer nya krav på ekonomin. Boken presenterar de planetära gränserna, Agenda 2030, miljöekonomi och ekologisk ekonomi. Kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling diskuteras liksom aktuell forskning om resiliens, socialt kapital och entreprenörskap.

Nya böcker december 2021.

2021-12-07Jonas Mollberg

 miljö  entreprenörskap  cirkulärekonomi  boktips  biblioteket

Estetkonserten 25 nov 2021.

2021-11-26Jonas Mollberg

 musik  konsert  naturestet  film  estetprogrammet

Nya böcker november 2021.

Stefan Krakowski - Incel: Om ofrivilligt celibat och en mansroll i kris

Incel är ett begrepp som skrämmer och som ofta förknippas med kvinnohat och våld. Men stämmer verkligen den bilden? Stefan Krakowski har som en av de första i världen personligen djupintervjuat en rad incelmän som nu berättar om sina liv och avslöjar sina innersta tankar.

Boken ger även en unik inblick i den mörkare delen där författaren under falsk identitet infiltrerat incelrörelsen. Han väver också in episoder från sitt eget liv som haft stor betydelse för honom i egenskap av man.

Nya böcker november 2021.

.

2021-11-08Jonas Mollberg

 biblioteket  boktips  genus

Återvinn din mobil!

  • Visste du att 20–25 miljoner mobiltelefoner ligger hemma i våra byrålådor och skräpar?
  • Visste du att barn i Kongo bryter kobolt för 15:-/dag till våra mobilbatterier?
  • Visste du att en mobiltelefon skapar 86 kilo gruvavfall?
  • Visste du att det finns 17 sällsynta jordartsmetaller, varav 16 av dessa används i smartphones?
  • Vill ni göra en insats för miljön?

Hjälp oss, Språkintroduktionsprogrammet, att under Green week samla in så många mobiler som möjligt för att sedan sälja de till ”Stena Recycling”, vår samarbetspartner. Stena Recycling kommer sedan återanvända vissa metaller och på så sätt minskas gruvavfallet som utvinns vid gruvdriften, vilket är mobilens största miljöbelastning.   Pengarna som projektet ger kommer oavkortat gå till framtida hållbarhetsprojekt. 

Låt oss tillsammans göra Peder Skrivares skola grönare!

 

Vi kommer att samarbeta med Musikhjälpen och finns på Varbergs torg den 18e december 11.00-15.00

2021-10-28Maria Hylander

 miljö  hållbar-utveckling  entreprenörskap  cirkulärekonomi  greenweek