Vi använder cookies för att förbättra ditt besök på webbplatsen och för att analysera trafik. Information om din användning av webbplatsen delas med Google. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om cookies här »
SKOLA - ARBETSLIV

Om Skola-Arbetsliv

 

Skola-Arbetsliv på Peder Skrivares Skola

I Varbergs kommun har Barn- och utbildningsförvaltningen en strategisk plan där det pedagogiska ledarskapet på alla nivåer ska utvecklas. Tillsammans prioriterar vi områden där vi får ökad kvalitet i och för verksamheten.

I verksamhetsplanen för 2016–2019 är en av de prioriterade satsningarna ”Öka elevers möjlighet för snabbare väg till studier och yrkesliv". Elever ska mötas av höga förväntningar och utveckla kompetenser för framtidens arbetsmarknad.

Varbergs Kommun har också en Vision för 2025 som betyder att kommunen ska bli Västkustens kreativa mittpunkt. För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Tillsammans ska vi förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.  

PS samarbetar med det lokala och regionala arbetslivet på många plan och vi har just nu ca 400 företag och arbetsplatser vi samarbetar med. Syftet är att våra elever alltid ska få en utbildning med ett bra innehåll som matchar arbetsmarknadens krav och behov och göra de anställningsbara. Genom detta arbete får våra elever möjlighet att knyta viktiga kontakter, nya kunskaper och inspiration att uppnå sina drömmar inför framtiden. I ett framtida arbetsliv värdesätts attityder och förmågor som social kompetens, kreativitet, god serviceanda och företagsamhet allt mer. 

Skolan har många metoder för att våra elever ska vara så bra rustade som möjligt för ett framtida arbetsliv. Vår ambition är att alla dessa metoder i samarbete med arbetslivet sätts i ett sammanhang och är en del av det vanliga skolarbetet.
Metoderna är tänkta att ingå i den dagliga kursverksamheten, är systematiska och har ett långsiktigt syfte.

Här följer exempel på vad som hänt under läsåret 2017–2018.

Ung Företagsamhet
UF bedrivs på Teknik-, Handels-, Ekonomi- och Fordonsprogrammet. Dessutom bedrivs UF som individuellt val som alla elever på skolan kan välja. Antalet elever som läser Entreprenörskap är nu uppe i 135 st och det är 27% av en årskull.

Vi har ett UF-team på skolan med lärare, skolledare och utvecklingsledare. Tillsammans planeras gemensamma aktiviteter, och det ges tips och planeras för framtiden. Detta för att få en likvärdighet över alla program. Vi har i år nio aktiva UF-lärare och på skolan finns totalt 22 lärare som genomfört grundutbildning.

Under våren 2017 besökte en grupp UF-lärare Portugal, tack vare skapade kontakter via EWB. Resan resulterade i att vi under våren 2018 kunde sända två UF-företag och deras lärare till Lissabon för att deltaga på UF-mässa samt göra skolbesök. Syftet med resan var är att låta några av våra UF-företag bedriva en del av

sin verksamhet i en internationell miljö. Med detta projekt kommer UF-elevernas kunskaper och kompetenser att utvecklas. Detta gäller bl a språk, kultur och samarbete.

Sedan tidigare har vi ett inarbetat års hjul med aktiviteter som vi fortsätter att utveckla. Vi har utökat arbetet med affärsutvecklingsmetoden Business Lab och samarbetat med Nyföretagarcentrum och UF Halland med gott resultat, där de flesta UF-elever deltar vid en gemensam workshop.

Varbergsmorgon är mötesplatsen för näringslivet i Varberg och arrangeras av Näringslivsbolaget. Vi fortsätter låta UF-företag vara med på dessa nätverksträffar. Rådgivarkvällen PS-panelen har blivit ett inarbetat koncept där elever får möjlighet att presentera sina företag för 40 lokala entreprenörer och näringslivsprofiler.
I samarbete med Varberg Event fortsätter många av våra företag att delta på en

seniormässa som en träning inför regionala mässan. Vi arbetar vidare med att marknadsföra UF som ett Individuellt Val.

Hur tankar vi våra UF-elever fulla med ambitioner att bli entreprenörer? De frågorna ställdes till Varbergs Sparbank och vi föreslog en UF-gala. Banken nappade och i våras arrangerade PS tillsammans med banken den tredje galan. Deltar gör UF-företag, rådgivare, politiker, skolledare, näringsliv och lärare. Vid galan är det prisutdelning och det minglas och skapas nya kontakter mellan elever och näringsliv.

I samarbete med Varbergs näringsliv introduceras ett gemensamt tema på PS-skolan, cirkulär ekonomi.

Genom att inspirera har nu många UF-företag cirkulära och hållbara inslag i sina affärsmodeller. För att uppmuntra detta arbeta belönas de mest lyckade affärsmodellerna med en resa till Lissabon som är

beskrivet tidigare i denna text.

Under året har skolan börjat arbeta med ”Klassrådgivare” vilket innebär att en rådgivare kommer till en klass vid upprepade tillfällen under året för att ställa frågor, ge tips och coachning.

Vid regionala UF-mässan tog PS hem hela sju nomineringar. Två av företagen gick vidare till SM i Stockholm. Varberg E-sport lyckades komma tvåa i kategorin Årets Tjänst!

Skolan blev återigen utsedd till Årets UF-skola i Halland, motivering följer:
”Denna skola arbetar organiskt i sin organisation för att främja entreprenörskap långsiktigt på alla plan. De har en tydlig strategi kring UF-företagande och ett starkt samarbete med över 400 företag från näringslivet vilket gör denna skola outstanding. Zlatan vann guldbollen flera år i rad för att han helt enkelt var bäst. Det gör även denna skola…”

Jobbskuggning
Jobbskuggning genomförs på samtliga PS studieförberedande program.
Syftet med jobbskuggning är att eleverna skall få en inblick i arbetslivet och komma i kontakt med några personer på en arbetsplats. Syftet är också att ta reda på mer om vad ett visst yrke innebär, hur det går till på en arbetsplats eller inom en viss bransch. Eleven får också fördjupade kunskaper inför sina kommande studier och yrkesval.

Jobbskuggning innebär att eleverna följer med i det dagliga arbetet på en arbetsplats. Det kan innebära att få vara med om en säljsituation, få en bild av ev tillverkning eller tjänst, etc. Detta för att få en så bra bild av arbetsplatsen som möjligt. Detta är också en möjlighet för det lokala arbetslivet att presentera sig som framtida arbetsgivare.

Under skuggningen arbetar eleverna med olika frågeställningar för att sedan framställa en rapport. Rapporten redovisas sedan för övriga elever. Vi bjuder även in arbetsplatserna till redovisningen.

 

Skarpa projekt
Forskning visar att skarpa projekt och värdeskapande aktiviteter har hög effekt för elevers lärande och att det är känslorna och upplevelserna i processerna som har betydelse. Det blir helt enkelt viktigt när det är på riktigt. Alla projekt genomförs och betygssätts i ordinarie kursutbud.

Samhällsprogrammet
På beteendeinriktningen genomförs flera skarpa projekt.
I samarbete med Varbergs Sparbank planeras och genomförs Open Your Mind, en inspirationsdag för hela PS åk 2, och Varbergs Sparbanks UF-gala. Elevernas uppgift är att planera, projektleda och under eventen finnas på plats för att agera värdar tillsammans med personalen på Varberg Event respektive Varbergs Sparbank.
Under våren arrangerades Sommarjobbmässa i samarbete med PS och Arbetsförmedlingen. Även där var elevernas uppgift är att planera, projektleda och under eventet finnas på plats för att agera värdar.

Teknikprogrammet
I samarbete med Cycleurope ges elever möjlighet att ta fram nya idéer och komponenter till företagets cykeltillverkning.
Transportföretaget Nobina levererade ett uppdrag som gick ut på att ta fram nya kreativa förslag på busskurer.

Industriprogrammet
Eleverna har under året tagit fram och tillverkat material och containrar för event till belysningsföretaget Belid.

Handelsprogrammet
Varberg Handel gav eleverna i uppdrag att ta fram nya kreativa förslag gällande Långtorsdagarna, ett event då alla butiker i stadskärnan håller kvällsöppet.

Naturvetenskapsprogrammet
I arbetet med Cirkulär ekonomi har elever fått möjlighet att bidra med tankar och förslag till företaget Fair Photo Agency. Företaget hjälper andra företag att ta fram cirkulära affärsidéer. Detta projekt genomförs i ämnet engelska med både skriftliga och muntliga övningar.


Branschdagar
Vid en branschdag delar olika personer med sig av sina erfarenheter bransch, företag och yrkesliv. Dagen arrangeras i åk 1 med syfte att inspirera och ge kunskap inför gymnasieelevernas fortsatta val till åk 2 då inriktningsval genomförs. Så gott som samtliga gymnasieprogram genomför branschdagar.

 

Varbergsgalan
NOD, näringslivs- och destinationsbolaget, arrangerar varje höst Varbergsgalan med syfte att applådera och lyfta fram framgångsrika personer och företag i vår kommun.
PS-skolan har sedan några år tillbaka fått möjlighet att dela ut priset ”Årets samarbete för framtiden”.
Priset gick i år till RM Kylteknik som nominerades av VVS och Fastighetsprogrammet.


#Anställningsbaren
#
Anställningsbaren är en mötesplats på Peder Skrivares Skola där elevernas kompetenser kommer i fokus inför framtida val. Den ska också ge inblick i olika branscher och yrken och bidra till att ge våra ungdomar drömmar och mål. #Anställningsbaren är öppen för alla skolans elever varje tisdag november-april 10.30-12.30 vid skolans matsal. På plats finns rekryteringsföretag och branscher som kan bidra till våra ungdomars drömmar och mål.


CV/Jobbsök
På skolan arrangeras CV- och jobbsökarutbildningar på flertalet yrkesprogram. På plats finns rekryterare från lokala rekryteringsföretag eller Arbetsförmedling som ger elever möjlighet att skriva och ge feedback på sitt egna CV. Det ges också tips inför anställningsintervju och vad som krävs för att bli anställd.
På de studieförberedande programmen sker jobbsökarutbildningen i engelskakurser.


Cirkulär ekonomi
De senaste åren har skolan arbetat aktivt och ökat takten med att utveckla och sätta fokus på lärandet för hållbar utveckling. Skolan vill att hållbar utveckling blir ett perspektiv som ALLA elever får med sig ut i arbetsliv och vuxenvärld. Det handlar då om hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna som begreppet innefattar: Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Huvuddelen av arbetet är givetvis de kunskaper som eleverna får i klassrummen genom undervisning i de olika kurserna på programmen. En annan del av detta arbete är att göra begreppet hållbar utveckling levande och ”på riktigt” för eleverna genom att skapa samarbeten och skarpa projekt med aktörer utanför skolan. Det kan handla om att samarbeta med företag, designa och utveckla produkter eller att eleverna får genomföra olika typer av undersökningar i samarbete med kommun och externa aktörer.
Cirkulär ekonomi är ett nytt viktigt fokusområde på skolan. Det finns en ”CE-grupp” med representation från både skola och näringsliv som jobbar för att utveckla skolans arbete med cirkulär ekonomi. All personal har fått ta del av fortbildning om cirkulär ekonomi, bland annat genom föreläsningar av Mats Williander, en av landets främsta experter på området. Undervisning kring cirkulär ekonomi sker redan i flera olika kurser och på flera olika program där eleverna tar med sig frågor ut på praktik och jobbskuggning. Vi jobbar nu vidare med att utveckla fortbildningen och undervisningen kring cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi knyter ihop alla de tre dimensionerna av hållbar utveckling på ett bra och konkret sätt. Målet är att eleverna får handlingskompetens inför framtiden och kan fatta medvetna beslut och ställningstaganden. Att de kan, vill och vågar delta aktivt i framtidens samhälle. Dessutom utvecklar eleverna viktiga kompetenser för framtidens arbetsmarknad genom att få kunskaper om cirkulär ekonomi.

 

Exempel på aktiviteter:

  • Skolan har startat en ny mötesplats kallad Cirkulär Afterwork med fokus på senaste nytt och trendspaning inom hållbarhet och cirkulär ekonomi. Det bjuds på inspirerande föreläsningar av toppklassiga profiler inom ämnet. Inbjudna är Varbergs näringsliv, skolans personal och elever. Syftet är att öka kunskapen men också att ta fram konkreta förslag hur gästerna kan arbeta vidare med hållbarhet på sitt företag med sin klass och lära för livet. Det har också skapats nya samarbeten mellan skola och arbetsliv.
  • Elever gör examensarbeten med konkreta förslag till skapandet av den nya hållbara stadsdelen Västerport.
  • PS samarbetar med högskolor, universitet och andra gymnasieskolor i Sverige och övriga världen kring hållbara utvecklingsfrågor.
  • Elever fungerar som juniorkonsulter och ger sig ut i Varbergs näringsliv för att analysera men även ge förslag till hur företag kan tänka kring hållbarhet och cirkulär ekonomi.
  • PS-skolans lärare i entreprenörskap har blivit inspirerade av arbetet med cirkulär ekonomi. Det bubblar nu av idéer bland skolans UF-företag (UF=Ung Företagsamhet) och det finns många kreativa cirkulära affärsmodeller. I april 2018 kommer några av skolans UF-företag att åka till Portugal och Lissabon för att göra skolbesök men även vara med på en UF-mässa. De UF-företag med bästa cirkulära affärsmodellerna kommer att få denna möjlighet. På så sätt sprids våra idéer även utanför landets gränser och elever får möjlighet att verka i en internationell miljö.


Teknikcollege
Branschvalidering är en nyckelfaktor för att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken. Tc Halland inför just nu branschvalidering på industritekniska Tc-utbildningar på PS genom ett nationellt ESF-projekt på initiativ av Teknikcollege Sverige.
Syftet i aktiviteten är att testa de kunskaper och färdigheter eleverna fått med sig från utbildningen gentemot branschvalidering. Eleverna ska få genomgå en validering i industriell baskunskap samt den påbyggnad som passar deras respektive utbildning. Med valideringsmodellen Industriteknik BAS får arbetsgivare, medarbetare, arbetsförmedlare och utbildningsanordnare klara besked kring vilken baskompetens som krävs för att kunna jobba inom industriell produktion. Det hela kan likställas vid ett nationellt prov och ger ytterligare bevis på att eleverna är anställningsbara.
I nästa steg är planen att skapa partnerskap med externa aktörer för att validera vuxna, tex nyanlända.

Projektet står för alla kostnader gällande certifiering av testcenter och testledare.


Yrkesdag
Yrkesdagen arrangeras i början av december. Syfte är att våra elever ska få mer kunskap om vad ett visst yrke innebär, hur det går till på en arbetsplats och få information om rekrytering. Syftet är också att få fördjupade kunskaper inför dina kommande studier och yrkesval. På plats finns ett 20-tal föreläsare och yrkesföreträdare. Dagen arrangeras för samtliga elever i åk 2 på de studieförberedande programmen.

 
T4 - Ett fjärde år på teknikprogrammet
Peder Skrivares Skola är nu i startgroparna till att dra igång en ny utbildning. Det gäller ett fjärde år på Teknikprogrammet där eleverna kommer att utbildas till gymnasieingenjörer. Utbildningen vänder sig till elever som vill få en utbildning med stora möjligheter att få ett jobb direkt. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Sedan tidigare har inriktningen produktionsteknik varit igång men nu är tanken att också starta upp inriktningarna Design och produktutveckling och Informationsteknik. Vi hoppas med denna utbildning bidra till ett ytterligare stärkt näringslivsklimat i Varberg.

För att kunna erbjuda utbildningen skapas just nu ett nätverk med företag kopplat till utbildningen. Företagens roll blir att påverka utbildningens innehåll genom deltagande i branschråd samt att erbjuda elever praktik under 10 veckor. Utbildningens innehåll ska stämma överens med näringslivets önskan om framtida kompetenser. Genom Teknikcollege är ett samarbete påbörjat med Falkenbergs Kommun då vi saknar tillräckligt med företag för att dra igång inriktningen Design och produktutveckling.

 

Sparbanksstiftelsen

Som ett led i att knyta ihop två stora fokusområden, entreprenörskap och cirkulär ekonomi, har en ansökan återigen lämnats in till Sparbanksstiftelsen.

Skolan har ansökt om medel för att fortsätta kunna ta med oss några UF-företag till Lissabon våren 2019. Det kommer återigen att utlysas en tävling där de två UF-företag mest utvecklade cirkulära affärsidéerna får möjlighet att åka på UF-mässa och göra skolbesök i Lissabon.

Efter att ett av årets Lissabon-företag ,Matsmarta UF, presenterat sin resa och vad de lärt sig och upplevt var beslutet givet! Stiftelsen beviljar således medel för ännu en tävling med påföljande resa för några av våra UF-företag.

 

Kontakt:
Pär Wiik
Skola/Arbetslivsutvecklare
E-post: par.wiik@varberg.se
Tel: 0702 – 51 32 44 

Dela sidan:  2019-11-19Pär Wiik