Vi använder cookies för att förbättra ditt besök på webbplatsen och för att analysera trafik. Information om din användning av webbplatsen delas med Google. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om cookies här »

Från och med 25 maj 2018 införs GDPR - General data protection regulation - i hela EU. Den nya förordningen reglerar all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person. Som kommunal verksamhet omfattas även PS webbplats och sociala kanaler av GDPR. På kommunens webbplats kan du läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du som enskild person har enligt förordningen. Läs mer »

Cirkulär ekonomi - NYTT fokusområde på PS-skolan

Välkommen med din anmälan till cirkulär AW 14/3 2019. 

 

Vad är cirkulär ekonomi?

En växande befolkning och ökad ekonomisk aktivitet förbrukar jordens resurser allt snabbare. Cirkulär ekonomi handlar om att ta vara på resurser och råvaror på ett mer effektivt och hållbart sätt. I en cirkulär ekonomi är livslängden på material och produkter längre. Mängden avfall och uttaget av råvaror är också mindre. Produkter designas så att de är lätta att återvinna och produkters livscykel förlängs genom t.ex. reparation, återanvändning och uppgradering.

 En växande befolkning och ökad ekonomisk aktivitet förbrukar jordens resurser allt snabbare. Cirkulär ekonomi handlar om att ta vara på resurser och råvaror på ett mer effektivt och hållbart sätt. I en cirkulär ekonomi är livslängden på material och produkter längre. Mängden avfall och uttaget av råvaror är också mindre. Produkter designas så att de är lätta att återvinna och produkters livscykel förlängs genom t.ex. reparation, återanvändning och uppgradering.

”att dela är det nya äga”

 

Cirkulär ekonomi på PS i korthet

 

 • Hösten 2016 drog arbetet med cirkulär ekonomi igång
 • PS vann pris, Utmärkelsen, för att PS varit goda förebilder och arbetat systematiskt och lyckosamt då det gäller samverkan skola/arbetsliv
 • Den 22/12, vid ett lunchmöte, beslutades om en cirkulär AW med föreläsare kring cirkulär ekonomi, och att bjuda in våra samarbetsföretag och andra intresserade, samt skolans personal för att dela med oss av priset.
 • CE-gruppen bestående av två lärare, skolaarbetslivsutvecklare, två representanter från arbetsliv (”eldsjälar”), UF, ALMI, samt gymnasiechef börjar träffas regelbundet för att planera insatser.
 • 15/5 Cirkulär AW, med Mats Williander som huvudtalare, ca 100 deltagare, gymnasiesärskolan bjöd på egentillverkade ”smörrebröd”.
 • Augusti 2017 uppstart med workshop för intresserade lärare på skolan, drygt 20. Workshop leddes av Anna Linton.
 • Arbetet med Nyhetsbrev med tips för undervisning samt spridning till våra samarbetsföretag påbörjades. Nyhetsbrevet kan sägas vara ett dokument som visar på progressionen i arbetet med CE på PS.
 • Januari 2018, Mats Williander inleder terminen med föreläsning för hela personalen efter önskemål från workshopens deltagare. Föreläsningen blev mycket uppskattad.
 • Mars 2018 ny Cirkulär AW, årets huvudtalare är Tobias Jansson, återigen ca 100 deltagare. Gymnasiesärskolan bjöd på italienska läckerheter serverade på palmblad.
 • Ansökan till Sparbanksstiftelsen görs för att finansiera ett projekt med att UF-företag med cirkulär ekonomi i sin affärsplan kan tävla och beredas plats att resa till Lissabon för att presentera sig på deras UF-mässa. Ansökan beviljas, två UF-företag kan resa tillsammans med lärare.
 • Nyhetsbrevet kommer 1-2 ggr per termin
 • Goda exempel sprids i undervisningen och det som hösten 2016 endast var en tanke, har plötsligt formats till en verklig företeelse.
 • Hösten 2018 inleds med nya medlemmar i gruppen, ytterligare en lärare samt två elever, och en rektor
 • Ny tävling för UF-företag där bästa cirkulära affärsidé belönas med resa till internationell UF-mässa i Lissabon
 • PS har inlett samarbete med Chalmers forskare om CE och konsumentbeteende
 • Ny cirkulär AW 14/3 2019. Huvudtalare är Matilda Jarbin

Påbörjade processer

 * PS har påbörjat ett samarbete med Fair Photo Agency

* Förstelärare, Sara Kuylenstierna, har tagit fram undervisningsmaterial för spridning till kolleger för att underlätta i arbetet

* Potential Varberg har anslutit till CE-gruppen och finns med som prisutdelare och sponsorer till UF-företag

Hur började det?

En vacker dag blev PS-skolan kontaktad av två eldsjälar, syskonen Josefina och Kjell Sahlén. De är båda drivande krafter i olika sammanhang i Varberg och ville med sin kunskap och omvärldsbild ge PS en stark position genom att uppmuntra oss i skolan till ett nytt förhållningssätt då det gäller ekonomi och hållbarhet. Tillsammans klurade vi på hur detta kunde gå till. Vi skapade en projektgrupp där Josefina och Kjell är givna deltagare. Dessutom ingår Almi, Ung Företagsamhet Halland och så klart personal från PS.

Peder Skrivares Skola vann hösten 2016 ”Utmärkelsen”.  Priset delas ut till den skola i Västsverige som bedöms ha bäst kvalité gällande samverkan mellan skola och arbetsliv.

För att tacka Varbergs företagare och näringsliv för deras engagemang, vilket bidragit till att PS har erhållit Utmärkelsen, bjöd PS i maj in till en ”cirkulär after work”. Vi ville genom särskilt utvalda föreläsare beskriva vad cirkulär ekonomi är och hur man kan arbeta med cirkulär ekonomi i praktiken. Tanken med vår cirkulära AW var att tända ljuset för ett fördjupat samarbete mellan skola och arbetsliv med ett tema som borgar för en hållbar framtid.

Genom att omfamna cirkulär ekonomi kan PS både förbereda eleverna för framtiden samt ta en position som ett smart, kreativt och ledande gymnasium.

Intresset för denna AW var långt större än väntat och det kom 100 personer med en mix av gäster från näringsliv och skola.

 I augusti arrangerades en workshop för skolans lärare och arbetet är nu igång konkret inom vissa delar av vår utbildning och det växer hela tiden.

 Vad händer, och hur gör vi det hållbart och framåtsyftande?

Ung Företagsamhet ger elever möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap under ett år genom att starta ett riktigt företag, sk UF-företag.

PS-skolans UF-lärare har blivit inspirerade av arbetet med cirkulär ekonomi. Det bubblar nu av idéer bland skolans 40 UF-företag och det finns många kreativa cirkulära affärsmodeller.

I april 2018 åkte några av skolans UF-företag till Portugal och Lissabon för att göra skolbesök men även för att vara med på en UF-mässa. Det är UF-företag med bästa cirkulära affärsmodellerna som fick denna möjlighet. Vi tackar Sparbanksstiftelsen som gillar vårt arbete och som möjliggjort denna satsning!

 Lärare arbetar med att ge elever kunskap i hållbarhet och cirkulär ekonomi. Elever är genom bla jobbskuggning på väg ut i Varbergs näringsliv som juniorkonsulter för att ställa frågor, analysera men även ge förslag till hur företag kan tänka kring ämnet.
Företag kontaktar också skolan då företag ser vikten av att få unga människors syn på hållbarhetsfrågor.

PS har fått ett nytt fokus och ett övergripande framtidsperspektiv som genomsyrar många delar av utbildningen.

 ”Vi på Ung Företagsamhet tycker arbetet med Cirkulär ekonomi på Peder Skrivares skola är jätteintressant. Det har skapats UF-företag som tagit till sig av den kunskap de fått genom projektet och lyft in det i sina affärsidéer vilket är jättespännande och skapar nya typer av UF-företag. ”Jenny Blomedal, regionchef Ung Företagsamhet Halland

 Den 28/3 var det dags för ny cirkulär afterwork. Eventet var öppet för skolans personal samt skolans partners i arbetslivet. Även i år var det en välbesökt tillställning. Nya kontakter knöts som borgar för nya spännande aktiviteter kommande läsår.
Tobias Jansson med fokus på trendspaning inom området, var huvudtalare och kompletterades av elever som presenterade sina arbeten inom området.

Det ska tilläggas att satsningen med CE hittills inte finns med i skolans budget. Finansiering har lösts med god vilja, sponsring, prispengar och medel från Sparbanksstiftelsen. Givetvis behövs en mer hållbar struktur även kring framtida finansiering för att satsningen ska kunna drivas framåt, och cirkulärt.

Läsåret avslutades med en härlig roddtur med den cirkulära planeringsgruppen, nya aktiviteter planerades och tanken som blivit en verklig företeelse förankrades ytterligare. Nu ror vi vidare!

Mer om Cirkulär ekonomi:

PS Cirkulära nyhetsbrev #1

PS Cirkulära nyhetsbrev #2

PS Cirkulära nyhetsbrev #3

Ellen McArthur Foundation

För mer information om PS-skolans arbete med Cirkulär Ekonomi kontakta:
Gymnasiechef Maria Gustafsson, maria.gustafsson1@varberg.se 

Dela sidan:  2019-01-16Pär Wiik