Vi använder cookies för att förbättra ditt besök på webbplatsen och för att analysera trafik. Information om din användning av webbplatsen delas med Google. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om cookies här »

Från och med 25 maj 2018 införs GDPR - General data protection regulation - i hela EU. Den nya förordningen reglerar all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person. Som kommunal verksamhet omfattas även PS webbplats och sociala kanaler av GDPR. På kommunens webbplats kan du läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du som enskild person har enligt förordningen. Läs mer »
GYMNASIESÄRSKOLAN

Gymnasiesärskolan

På Gymnasiesärskolan studerar du i en miljö där du får möjlighet att lära och utvecklas i din egen takt och i samspel med andra. Undervisningen utformas efter dina förutsättningar och du får pröva att använda dina kunskaper i praktiken.

En spännande skolgång

Utbildningen är fördelad på fyra läsår och där vi under senare delen av utbildningen arbetar med din utslussning mot arbetslivet eller daglig verksamhet. På de nationella programmen har du minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande. På de individuella programmen kan du erbjudas praktik om det gynnar ditt lärande.

En skola med höga förväntningar

Gymnasiesärskolan är en egen skolform med egna kursplaner för nationella och individuella program. Programmens karaktärer är olika men målsättningen på alla våra program är att ge dig en god förberedelse inför ditt vuxna liv efter skolan i arbete, boende och fritid. På gymnasieskolan arbetar vi för att inkludera alla program. Samarbetet mellan olika program är viktigt och självklart och vi jobbar framgångsrikt med att ständigt skapa spännande och utvecklande  projekt för eleverna.

 

Ansökningsblankett

Vill du veta mer kontakta

Studie- och yrkesvägledare:
Therese Johansson
0729-839244
 

Rektor:
Kristina Bäckman
0733- 84 59 84

Länkar

Lilla Restaurangen »
Specialpedagogiska skolmyndigheten »
Skolverket »
Särnät - särskolans nätverk i Sverige »

Dela sidan:  2018-05-25Jonas Mollberg